Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Karel Sáček: Josef Němec v kanceláři finanční stráže roku 1837: Co tady děláš?

   (11.01.2021 - anotace, komentáře)

V neděli 3. ledna 2021 uvedla Česká televize premiéru čtyřdílného dramatu o spisovatelce Boženě Němcové... Děj prvního dílu je situován do roku 1837. Časem 34:45 začíná scéna, ve které je uniformovaný Josef Němec důrazně napomínán nadřízeným úředníkem slovy: „Toto je kancelář finanční stráže!“ Tahle autorská licence se nepovedla...


 

Karel Sáček: Náhrobek zemského velícího generála Šiškoviče z roku 1783 v katedrále sv. Víta

   (28.12.2020 - tabulky a seznamy)

Dne 28. prosince 1783 zemřel v Praze ve věku 64 let polní zbrojmistr Josef hrabě Šiškovič... Pohřební průvod pohyboval se volným krokem ku sv. Vítu, kde tělesné pozůstatky generála položeny do výklenku v kapli sv. Zikmunda. Tam spí starý voják svůj věčný sen pod překrásnou deskou, věnovanou mu chotí Barborou, rozenou z Harruckernů, a andílek, opřený o urnu, drží nad ním posmrtnou stráž...

 

Jaroslav Beneš: Vznik finanční stráže a první léta její existence (1843–1850)

   (18.12.2020 - varia)

K vytvoření finanční stráže došlo císařským rozhodnutím ze dne 22. prosince 1842 a následně dekretem dvorské komory z 9. března 1843. Finanční stráž vznikla v německých provinciích říše (tedy i v Českých zemích), dále v Haliči a Lombardsku a Benátsku... Následně došlo k vytvoření finanční stráže i v dalších oblastech císařství. Od 1. května 1847 byla zřízena finanční stráž v Dalmácii, v roce 1850 v Sedmihradsku, v roce 1851 v Uhrách...


 

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 1/3: Čechy, Morava, Rakousko a Halič

   (09.12.2020 - tabulky a seznamy)

V roce 1898 bylo ve Vídni vydáno dílo „Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe“. Druhá část prvního dílu obsahuje přílohu č. 85: Geschichtliche Übersicht der Festungen der österreichischen Monarchie bis zum Jahre 1851. Čtenáři předkládaný materiál je jejím překladem, který byl doplněn...

 

Tomáš Keřka: Gustav Adolf Freiherr von Lützow und Goldenbach - všechna sláva polní tráva aneb kdo je uložen v kostele sv. Václava ve Svojšicích

   (16.11.2020 - varia)

Před oltářem ležící muž ve vojenském zlatem vyšívaném kabátu se nehýbá. Světelné paprsky dosahují k tváři a odhalují její bledost. Muž je mrtvý, stejně jako tisíce jeho spolubojovníků a pruských nepřátel, kteří se spolu utkali před třemi dny nedaleko odtud na křečhořských pláních. Od ostatních mrtvých se liší pouze tím...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   11.01.2021 -  Josef Němec v kanceláři finanční stráže roku 1837: Co tady děláš?

Studie, články a populární zpracování

   28.12.2020 - Náhrobek zemského velícího generála Šiškoviče z roku 1783 v katedrále sv. Víta

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   04.03.2020 - C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

C. k. napoleonika v kontextu 

   09.12.2020 -  Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 1/3: Čechy, Morava, Rakousko, Halič

Tabulky a seznamy

   02.11.2020 - Připomínka zemřelých v boskovické polní nemocnici 1813-1814

Varia - viz samostatný obsah