Bitvy a tažení

16.08.2011 17:05
Bohuslav Tesárek Naposledy upraveno: 16.08.2011   Redakční poznámka: tento text vznikl v 80. letech minulého století pod názvem „Rakousko-francouzská válka roku 1809“ pro potěšení několika známých a pravděpodobně nebyl vytvořen pro oslovení širší čtenářské obce. Jeho autor se po většinu...
15.07.2011 17:07
Tomáš Dostál Naposledy upraveno: 10.06.2016   Pěší pluk č. 42 - historie před rokem 1792 Tato vojenská jednotka vznikla v únoru 1674 na základě smlouvy mezi císařem Leopoldem I. a würzburským biskupem Johannem Hartmannem von Rosenbach. Podle svého zakladatele a současně též prvního majitele...
28.09.2010 17:15
Himl, hergot, sakrament! Ten plzeňskej regiment, to jsou hoši jako panny, každý je jak malovaný. Žádné bázně neznají, vesele si zpívají. Refrén: Pětatřicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. /: Když jste mašírovali, všechny pany...
16.07.2010 17:12
Naposledy upraveno: 06.02.2019   Základním pramenem pro poznání historických událostí spjatých s c. (a) k. pěším plukem č. 36 je monografie Geschichte des k. k. 36. Linien-Infanterie-Regiments vydaná v Praze roku 1875 a čítající 933 stran (jejímž neuvedeným autorem by měl být S. Bleibtreu nebo...
10.05.2010 16:58
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.05.2010   Dne 20. května 1800 stanul První konzul kolem páté odpolední před svatobernardským hospicem, kde jej přivítali mniši. S nimi během dvaceti minut rychle pojedl, pak chvíli od zábradlí schodiště před budovou sledoval jednotky, na které mohl být...
17.04.2010 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 05.04.2013   Thermopyly - bitva Sparťanů s mohutným perským vojskem v řecké soutěsce roku 480 před Kristem - se staly symbolem sebeobětování pro společnou obranu a věc. V historii není příliš příkladů podobného boje. Roku 1809 se však příkladem...
22.03.2009 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 14.09.2014   Na jaře roku 1812 Evropa cítila, že se schyluje k velké válce mezi imperátorem vší Rusi Alexandrem I. a císařem Francouzů Napoleonem I. Od Pyrenejí až k Moskvě se to začínalo hemžit vojáky, odvedenci či rekruty. Dunění bubnů nepříjemně doléhalo i...
19.11.2008 17:10
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 19.11.2008   Nakladatelství AKCENT vydalo knihu Jiřího Kovaříka Dobyvatel Bonaparte s podtitulem První italské tažení 1796–1797. Její obsah nicméně začíná poněkud dříve, už roku 1793, kdy dělostřelecký důstojník, který se tehdy ještě psal jako Napoleone...
20.07.2008 16:52
J. E. Wörl - přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 22.05.2018   V roce 1847 byl ve Freiburgu im Breisgau vydán atlas bitev z let 1792-1815 - Schlachten-Atlas zur Geschichte der Kriege von 1792 bis 1815, který tvoří sbírka bitevních plánů a doprovodných textů k nim. Jednou...
20.06.2008 17:22
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno 29.01.2012   Války s Francouzem na přelomu osmnáctého a devatenáctého století zasáhly do života kraje na obou stranách Českého lesa poměrně citelně. Středem regionu vedla stará císařská silnice se starobylou poštovní stanicí v Klenčí pod Čerchovem, v jejíž...
Záznamy: 11 - 20 ze 23
<< 1 | 2 | 3 >>