C.k. napoleonika v kontextu

06.09.2014 22:42
Publikováno: 22.02.2008, naposledy upraveno: 22.02.2008 Přetištěno: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochránce práv Brno 26.-28. září 2005. Brno 2006, s. 411-428.   Pavel MACEK Rakouský policejní systém se v průběhu dějin...
03.12.2012 18:49
V prosinci 2012 vyšlo další z čísel periodika Bellum 1866 (2/2012), které bylo monotematicky věnováno v tomto roce zemřelému Mgr. Lubomíru Uhlíři, našemu přednímu odborníku na armádu habsburské monarchie. Stěžejní část tvoří dvě jeho studie - Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech...
08.09.2012 08:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.08.2020   Jak vyplývá z rozsáhlých kulturně historických spisů Zikmunda Wintra, především z jeho Dějů vysokých škol pražských, k neodmyslitelnému atributu univerzitního studenta Prahy doby renesanční patřil kord. Nejen jako ozdoba, ale často použitý jako...
17.10.2010 16:59
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 17.11.2010   Historie ozbrojených a zpravidla i uniformovaných sborů je jedním z velmi atraktivních badatelských témat, přední místo v zájmu badatelů v našich zemích pak zaujímají dějiny armády habsburského soustátí coby údělu mnoha našich...
14.09.2010 16:52
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 14.09.20101)   Název Vojenský policejní strážní sbor2) (dále VPSS) byl v rakouském, resp. rakousko-uherském prostředí použit pro několik bezpečnostních sborů ne zcela totožného charakteru. Z hlediska historického vývoje se jednalo vlastně o složku jedinou,...
27.10.2009 20:09
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 27.10.2009   Cenzura v habsburské monarchii byla po dlouhou dobu zajišťována římskokatolickou církví. Teprve za vlády císařů Leopolda I. (1657-1705) a Josefa I. (1705-1706) začal stát přebírat cenzuru do vlastních rukou a její provádění bylo na...
26.09.2009 16:49
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 26.06.2009   Po bitvě u Hradce Králové, k níž došlo během prusko-rakouské války v roce 1866, je slavkovská bitva tří císařů, svedená 2. prosince 1805, druhým největším válčeným střetem na našem území, jehož se zúčastnilo celkem 160 000 francouzských,...
08.06.2009 18:05
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 05.04.2014   Ozbrojené měšťanské sbory se v habsburské monarchii vyskytovaly již za středověku. Jejich kořeny spočívají jednak ve vojenství (ve starých městských hotovostech), jednak v policejních činnostech (v povinnosti měšťanů vykonávat bezpečnostní služby...
02.11.2008 16:30
František ROUBÍK Naposledy upraveno: 06.12.2014   Až do poloviny 19. století byla organisace policejní a bezpečnostní správy v Čechách velmi nedokonalá. Pod vrchním, spíše jen teoretickým dohledem pražského místodržitelství resp. gubernia byla policejní správa hlavního města Prahy v rukou...
05.09.2008 20:59
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 04.05.2015   Vývoj myslivců do roku 1866 Při vzniku stálé armády habsburské monarchie roku 1649 se nečinil rozdíl mezi těžkou a lehkou pěchotou. Nebyl k tomu důvod, protože většina pěšáků byla vyzbrojena palnými zbraněmi, jejichž užití vyžadovalo sevřenou...
<< 1 | 2 | 3 >>