Varia - obsah

23.07.2013 16:18
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 02.10.2013   Na přelomu XVIII. a XIX. století sice probíhaly válečné operace především na evropském kontinentě, ale ozbrojené síly koaličních států na jedné a francouzských republikánských a posléze císařských formací na druhé straně se střetly i...
08.07.2013 19:40
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 08.07.2013   X. Tažení v roce 1866 Ve střední Evropě zatím nazrávala ke konečnému řešení otázka, odkud se bude vládnout v Německu - zda jako dosud z Vídně a Frankfurtu, nebo z Berlína. Její konečné řešení viselo ve vzduchu již delší čas. V témže měsíci září...
02.06.2013 18:24
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 02.06.2013     VI. Tažení v roce 1859 V té době hrabě CAVOUR připravoval trpělivě krok za krokem osvobození Itálie a její sjednocení „revolucí shora“. Byl si vědom toho, že takovýto podnik nelze uskutečnit bez válečné srážky s Rakouskem, po případě i s...
28.04.2013 18:17
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.04.2013   Giuseppe GARIBALDI (4.7.1807-8.6.1882) náleží bezesporu mezi nejvýznamnější osobnosti XIX. století. Bez nadsázky jej lze označit za profesionálního válečníka a profesionálního revolucionáře. V současnosti je již po dlouhou dobu pevně zakotven v...
28.03.2013 20:51
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 28.03.2013   Praha nikdy nepropásla příležitosti, vhodné pro slavnostní vzruch, hlavně ne, když [359/360] dvůr císaře zavítal do ní k delšímu pobytu. Tehdy radovánky nebraly konce a v řadě popisovaných let jich bylo mnoho, neboť války vyžadovaly častější...
26.02.2013 21:22
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 26.02.2013   Mezi nejznámější Napoleonovy současníky bezesporu náleží Simón Bolívar (24.7.1783, Venezuela, Caracas - 17.12.1830, Kolumbie, Santa Marta), nazývaný Osvoboditel. Jeho popularita je z pochopitelných důvodů větší v Americe, nežli v Evropě. Bolívar...
26.01.2013 15:38
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 26.04.2019   V době Krymské války v 1. polovině padesátých let, za obrany Sevastopolu a dalších bojů s invazními anglo-francouzskými vojsky posílenými kontingenty Sardinie a Turecka, se statečně bránili v pobřežních bateriích ruští námořníci v plátěných...
21.12.2012 21:18
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 26.04.2019   Původní adjustace ruského námořnictva z období vlády Petra I., jeho iniciátora a zakladatele, byly v podstatě odpovídající vybavení ruské armády oné doby, inspirované především výstrojí gardového Preobraženského pluku, tedy tmavozelenými kabáty s...
12.12.2012 21:05
V srpnu zde byl anotován publikační počin Jaroslava Dvořáka Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Pro úplnost však nutno dodat, že týž znalec událostí roku 1866 vydal v roce 2011 vlastním nákladem ještě jednu knihu, která nese název Jan Nepomuk Steinský, otec...
25.11.2012 20:25
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 26.04.2019   Jednotné oblečení námořníků je mnohem pozdějšího data, než uniformy pozemních vojsk. Specifické postavení námořních sil v době jejich formování jako mocenského prostředku přímořských států v 16. a 17. století samozřejmě podnítilo snahy kontingenty...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>