Varia - obsah

25.11.2012 20:25
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 26.04.2019   Jednotné oblečení námořníků je mnohem pozdějšího data, než uniformy pozemních vojsk. Specifické postavení námořních sil v době jejich formování jako mocenského prostředku přímořských států v 16. a 17. století samozřejmě podnítilo snahy kontingenty...
28.10.2012 21:40
Karel Sáček Naposledy upraveno: 22.03.2018   ...aneb několik ikonografických postřehů k vývoji vztahů českého království a habsburského císařství.   Praha - vstupní portál Klementina:   Nedatovaná pohlednice, popis: St. Hudeček pinx., nákladem fy Zmatlík a Palička, Praha...
23.09.2012 13:59
Josef Brtek Naposledy upraveno: 25.09.2012   Sličný osmiboký vyhlídkový altán, s maximálním citem pro zvolení příhodného místa osazený na upravený výběžek hradní skály v Lokti, zná asi každý. Málokdo ale tuší, že ona drobná profánní stavbička nad ohybem řeky, jenž Lokti dal...
25.08.2012 18:04
V loňském roce byla vydána kniha Jaroslava Dvořáka Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Protože tento úctyhodný počin byl realizován vlastním nákladem autora, který se nedostal do širší knižní distribuce, zůstal poněkud stranou pozornosti odborné i laické...
24.07.2012 20:13
Josef Brtek Naposledy upraveno: 30.07.2012   V krušnohorské vsi Stříbrná (dříve Silberbach) u Kraslic na Sokolovsku došlo v letech 1865 až 1866 při přestavbě domu č. p. 13, sirotčince v místní části Am Bau (v údolí Stříbrného potoka při severovýchodním úpatí kopce Tisovec, 807,2 m n....
23.06.2012 13:27
Josef Brtek Naposledy upraveno: 23.06.2012   „Zem, jež má přikrývat mrtvé, byla sama pokryta mrtvolami nejrůznějších podob. Ležely tu hlavy, co ztratily své původní majitele, i těla, jež přišla o hlavu; z některých vyhřezla střeva – strašný a děsivý pohled. Jinde se válely...
14.05.2012 23:01
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 29.06.2020 V roce 1807 narazily britské invazní oddíly v deltě La Platy na houževnatý odpor městských milic oblečených ve stejnokrojích jiného než španělského střihu. Jednou z nejaktivnějších a nejstatečnějších formací byl municipální pluk Los Patricios,...
09.04.2012 18:16
Rukopis z pozůstalosti Lubomíra Uhlíře, který velmi pravděpodobně také byl jeho autorem   Obyvatelstvo Čech bylo povoláváno k zemské obraně již na začátku 1. slezské války. V listopadu 1741 bylo přesunuto na pruské hranice několik set střelců a myslivců. Na obraně Prahy...
05.03.2012 21:57
Lars-Holger Thümmler – přeložil Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 10.04.2012 Originální německý text byl publikován společně se 49 doplňujícími poznámkami a 11 ilustračními fotografiemi v Zeitschrift für Heereskunde, Heft 377, 59. Jg., 1995, S. 102-114; v elektronické podobě je dostupný...
26.01.2012 14:32
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.11.2015   (* Osmanská říše je historické označení pro současné Turecko, byť v poněkud odlišných hranicích a obraty Osmani a osmanský jsou v tomto článku ze stylistických důvodů užita jako synonyma slov Turci a turecký. Jako Vysoká Porta se...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>