Archiv článků

17.11.2007 17:22
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 17.11.2007   Polní pošta v rakouské armádě fungovala za válek již v 18. stol. Např. princ Evžen Savojský pro armádu na Rýně ustanovil v roce 1734 jednoho polního poštmistra (Feld-Postmeister) a několik poštovních kurýrů (Post-Couriere). Rovněž civilní...
17.11.2007 16:16
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 09.02.2014   Systematická příprava budoucích velitelů stálého rakouského vojska je až relativně pozdního data. Původně byla jedinou školou samotná armáda, která prostřednictvím výcviku vychovávala a vzdělávala své odborníky pro různé plánované funkční stupně....
13.10.2007 17:08
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.07.2014   Proč je po Slavkovu pojmenována bitva Vojáci! Jsem s vámi spokojen. Splnili jste, co jsem očekával od vaší neohroženosti. Postačí, když řeknete: bojoval jsem u Slavkova, aby vám každý řekl: To je hrdina! Těmito obratně volenými slovy pochválil...
13.10.2007 10:06
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 02.10.2011   V Praze žilo dosti neklidných elementů, vždycky volných k výtržné bujnosti. Vznikne-li pak i toliko [22/23] bouře ve sklenici vody, tu nikdo neví, zda nenaroste do netušených rozměrů. K nenapravitelným výtržníkům náleželi především a odedávna...
07.10.2007 22:00
Stutterheim, ? – přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 21.04.2014   Bylo zřejmé, jak neúplně byl pan von Kutuzov, v době kdy bylo rozhodnuto opět vést válku útočně, informován o pohybech a síle nepřítele. Zprávy z okolí si protiřečily a přední hlídky nehlásily zhola nic. První dispozice pro...
20.09.2007 17:25
Fr. Materna Naposledy upraveno: 27.11.2013   V různých archivech jest ještě mnoho archivalií, které kdyby byly probádány‚ osvětlily by mnohé zásahy nejen s hlediska hospodářského, ale i politického, sociálního a vojenského. Mnoho našich vědeckých pracovníků bádá v bibliografii, ale málo jest...
20.09.2007 17:11
Královský uherský setník – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 20.09.2007   Původní německý text byl pod názvem Von der Oestreichschen Kriegsheer (O rakouském válečném vojsku) publikován ve Stats-Anzeigen, 1791, 1 , s. 507–510; v elektronické podobě viz např....
26.08.2007 17:54
Anna hraběnka Potocká - přeložil Jiří Staněk Naposledy upraveno: 26.08.2007 Po čtrnáctidenním pobytu v Lancutu, odebrali jsme se [roku 1803] do Pulavy, překrásného sídla prince Czartoryského, bratra princeznina, našeho prastrýce. Říkalo se mu všeobecně kníže generál; bylo u nás zvykem jmenovati...
26.08.2007 11:12
Naposledy upraveno: 25.08.2020   Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! Lange lebe Franz der Kaiser, In des Glückes hellstem Glanz! Ihm erblühen Lorbeer-Reiser Wo er geht, zum Ehren-Kranz! |: Gott! erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! :| Laß von seiner...
14.08.2007 17:27
Generál, který před 125 lety doprovázel Napoleona na ostrov Elbu, pohřbený nedaleko Prahy František Materna Naposledy upraveno: 24.01.2018   Málokterému čtenáři je známo, že v Obříství (na silnici Praha—Mělník, 29 km od Prahy) byl v r. 1827 pohřben v kryptě farního chrámu sv. Jana Křtitele...
Záznamy: 271 - 280 ze 304
<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >>