Archiv článků

07.01.2008 17:58
G. Scharnhorst – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.01.2008   Původní německý text byl pod názvem Von der Besoldung und Montirung des Oesterreichischen Militairs. (mit Tabellen). In: Bibliothek für Officiere. 1785 , 1.St., S. 164 - 179; v elektronické podobě viz např....
02.01.2008 13:08
Naposledy upraveno: 02.01.2008   Olomoučtí měšťané si získali nezapomenutelné zásluhy za válečných dob, zejména za tureckých válek, kdy posílali na bojiště nesčetné dary, množství potravin a pálenky. Když pak byl dobyt Bělehrad, konalo se na dómě slavné Te Deum s velkou vojenskou parádou....
08.12.2007 19:21
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 16.11.2014   Počátkem dubna 1867 se na jadranském pobřeží v ulicích přístavu Terst objevili navrátilci z mexického tažení, které za několik týdnů definitivně skončilo exekucí rakouského arcivévody a císařova bratra Ferdinanda Maxmiliána,1) vládnoucího jako...
08.12.2007 17:11
Bohuslav TESÁREK Naposledy upraveno: 08.12.2007   Použití jezdeckého koně k boji dalo bojovníkům jak vyšší manévrovost, tak údernou sílu jezdecké zteče, kde hmotnost koně násobí ničivý náraz střetu. Ruční palná zbraň, která díky svému technickému vývoji brzy mohla být přemísťována...
08.12.2007 17:07
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 08.12.2007   Nejstarší známé vyobrazení jezdce je staré téměř pět tisíciletí. Člověk využíval rychlost a sílu koně k práci, lovu, ale i k boji. Kůň doprovázel člověka v jeho válkách, starověkem počínaje až po poslední světovou válku před půlstoletím. Jistě...
07.12.2007 17:24
Původní německý text z roku 1812 přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.12.2007   Počet proviantního vozatajstva Je třeba pečovat, aby armáda byla vždy zaopatřena chlebem na 14 dní. Vojákům je vydáván chléb na 4 dny a na 3 dny jej veze armáda na vozech. Jeden vůz mají dvě setniny nebo dvě...
07.12.2007 17:10
Jan Toman Naposledy upraveno: 06.12.2014   Rok 1796 nebyl nijak příznivý pro kramářský obchod ani pro provozování komedií. Válečné neúspěchy rakouského vojska pod velením arcivévody Karla znervózňovaly i obyvatelstvo Čech, které se už začalo obávat vpádu francouzského vojska do Čech. Začíná se...
07.12.2007 17:02
Josef Pojezdný Naposeldy upraveno: 07.12.2007   V roce 1920 vzbudil v našich literárních i čtenářských kruzích velký zájem román ředitele léčebny pro skrofulosní děti V Luži, pozdějšího profesora sociálního lékařství na universitě v Brně MUDr. Františka Hamzy (1068—1930) „Šimon Kouzelník“....
17.11.2007 17:38
Joseph Müller - vybral a přeložil Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 17.11.2007   Kyrysníci Kronprinz Ferdinand u Řezna Dvaadvacátého dubna 1809 se dostal náš pluk nedaleko od Řezna poprvé do ohně; navečer, krátce předtím, než došlo k seči, vyrazila zběsile řada rot od mnoha pluků, zčásti...
17.11.2007 17:22
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 17.11.2007   Polní pošta v rakouské armádě fungovala za válek již v 18. stol. Např. princ Evžen Savojský pro armádu na Rýně ustanovil v roce 1734 jednoho polního poštmistra (Feld-Postmeister) a několik poštovních kurýrů (Post-Couriere). Rovněž civilní...
Záznamy: 281 - 290 ze 323
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>