Studie, články a populární zpracování

16.06.2017 16:42
David Junek Naposledy upraveno: 20.12.2017   Jeden z nejcennějších přírodních areálů s pomníky v Čechách, s nějvětší sbírkou pamětních nápisů zvěčňujících co možná nejvíce historických a mytologických hrdinů a osobností je panteon na Vranově u Malé Skály (mala-skala.cz)....
16.03.2017 17:02
Harald Skala Naposledy upraveno: 16.03.2017   V roce 2012 vydal Národní památkový ústav v Praze monografii MŽYKOVÁ, Marie - SKALA, Harald. Des Fours: Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo. V tomto příspěvku nabízíme úryvek věnovaný jednomu z hraběcích potomků, který...
12.07.2016 16:17
F. V. [František Cyril Kampelík] Naposledy upraveno: 23.11.2018   R. 1809 pozdvihlo se Rakousko ještě jednou, a sice v síle posud nevídané. Bez spojence, bez cizí pomoci, důvěřujíc jedině ve spravedlnost své věci, podniklo nesnadný zápas. Tvořivý duch arciknížete Karla povznesl věrnou armádu v...
16.06.2016 16:26
F. V. [František Cyril Kampelík] Naposledy upraveno: 07.10.2016   Třebnice, tato nepatrná vesnice se skrovným zámečkem, jest rodiště proslulého maršála Radeckého, jehož dlouhý život měl býti věnován vojenství a kterýž co hrdina s nevšední zmužilostí, pevnou odhodlaností a velikou bystrostí...
22.05.2016 14:18
Matěj Kovář Naposledy upraveno: 22.05.2016   Tu pole cti a slávy nevšední, zde u Asper; kde po dva kruté dni boj zuřil tuhý, krvavý, pln vítězovy oslavy. A jméno reka vůdce? Přistup blíže, kde každá chýže ti hlásá: „Karel Arcikníže!“   Zde nepřemožitelný přemožen, ten, který vítěziti...
18.10.2015 17:24
Václav Měřička Naposledy upraveno: 28.10.2016   Armádní kříž z let 1813-1814 zvaný dělový Dobytím Paříže a abdikací císaře Napoleona skončila válka. Císař František I. se rozhodl v době svého pařížského pobytu a především na popud svého nejvyššího komořího hraběte Rudolfa Wrbny, založit...
05.10.2015 17:07
Jiří Šlajsna Naposledy upraveno: 05.10.2015   Dne 5. listopadu 2013 se v Chomutově uskutečnil další z ročníků tradiční historické konference Comotovia, kterou uspořádalo město Chomutov společně se Státním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem...
05.05.2015 17:00
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 05.05.2015   Ve dnech 22.-23. října 2008 se uskutečnilo XXX. mikulovské sympozium nazvané „Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské“. Sborník příspěvků z tohoto setkání vydal o dva roky později Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově...
04.04.2015 18:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 05.04.2015   Ve dnech 30. – 31. května 2013 se v čestných prostorách ústeckého muzea uskutečnilo 20. historické kolokvium Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, které uspořádala Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Ústav...
11.10.2014 09:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 11.10.2014   Ke štábu každého c. k. pluku byl zařazen vojenský duchovní označovaný jako plukovní kaplan (Regiments-Caplan). Jednalo se v naprosté většině o duchovního římsko-katolické církve. V období napoleonských válek byla výjimka povolena hraničářským...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>